Non-invasive prenatal test, NIPT, NIPS

Jasné odpovědi na otázky, které Vás zajímají.

Jasné odpovědi na otázky, které Vás zajímají.

Moderní krevní test, který vyhodnocuje riziko nejběžnějších trizomií u plodu (Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom) a posuzuje pohlavní chromozomy X a Y.

Profesionálové/lékaři Nastávající rodiče

Jedinečný test

Harmony je vysoce přesný screeningový test s detekčním rozsahem vyšším než 99% a méně než 0,1% falešně pozitivních výsledků pro trizomii 21.

Určený všem těhotným ženám

Test Harmony je vhodný pro všechny těhotné ženy jakéhokoliv věku, s jakýmkoliv rizikem.

Cílená technologie

Pouze Harmony prenatal test využívá patentovanou cílenou DNA technologii k získání precizních výsledků.

† Obě věkové skupiny pod 35 let a nad 35 let; do studií byly zahrnuty ženy ve věku 18-48 let

1. Norton et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97