Non-invasive prenatal test, NIPT, NIPS

Informace o ceně testu

Celková cena testu Harmony je 9.900 Kč.

Rozšířená varianta testu je 10.900 Kč.

Celý test zahrnuje:

  • Konzultace s lékařem
  • Podrobné ultrazvukové vyšetření
  • Odběr krve a preanalytickou přípravu vzorku
  • Dopravu do USA
  • Zaslání výsledku
  • Rozšířená varianta testu + monozomie, aneuploidie pohl. chromozomů, pohlaví

V ceně jsou zahrnuty všechny výše uvedené položky, které jsou nedílnou součástí vyšetření.

Pro více informací nás kontaktujte:

PREDIKO, s.r.o.
Lešetín I/6966
760 01 Zlín Česká republika

+420 606 705 622
+420 606 780 317
+420 577 645 172
e-mail: harmony@prediko.cz
Web: www.prediko.cz